Šokujúce priznanie generálneho riaditeľa o "vybývanom" lese

Vymazanie lesa z mapy

V oznámení z 15.6.2011 o vybavení sťažnosti Spoločných urbárskych lesov Richnava šokoval generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky týmto priznaním:

Pri obnove Lesného hospodárskeho plánu na Lesnej správe Spišské Podhradie, ktorá organizačne v rámci Odštepného závodu Prešov obhospodaruje lesné pozemky v tejto lokalite, bolo navrhnuté vyčleniť lesné pozemky, na ktorých sa nachádza rómska osada a pozemky v blízkosti osady neustále poškodzované jej obyvateľmi, z porastovej plochy. V súčasnom lesnom hospodárskom pláne na roky 2008 až 2017 sú tieto pozemky vyčlenené z porastovej plochy a nie sú na nich predpísané žiadne úlohy v platnom Lesnom hospodárskom pláne, ktoré po prevzatí odbornej správy by ste mali zabezpečovať.

Čo je to lesný hospodársky plán?

Podľa zákona o lesoch je Lesný hospodársky plán (od 1.5.2010 Program starostlivosti o lesy) nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.

Ako hodnotiť konanie štátneho podniku Lesy SR a orgánov štátnej správy lesného hospodárstva?

Konanie týchto orgánov štátu a nimi zriadených organizácií je spoluúčasťou štátu na drancovaní lesného pôdneho fondu, útlaku a porušovaní práva vlastníkov lesných pozemkov na riadne užívanie svojho majetku.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.