Odoslaná sťažnosť na lesný úrad

Obvodný lesný úrad Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
21.3.2011

VEC
Sťažnosť na nezabezpečenie ochrany lesného majetku orgánom štátnej správy lesného hospodárstva

Na lesných pozemkoch vo vlastníctve Spoločných urbárskych lesov Richnava v katastrálnych územiach Richnava a Kluknava v okrese Gelnica sú vo veľkom rozsahu na ploche niekoľkých hektárov na lesných pozemkoch mimo vyznačených miest postavené stovky príbytkov a vyše 1 800 osôb na týchto lesných pozemkoch mimo vyznačených miest táborí. Na uvedených lesných pozemkoch príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorým je Obvodný lesný úrad Gelnica, nezabezpečuje ochranu lesného majetku, pričom odstránenie uvedeného porušenia právnych predpisov je v jeho pôsobnosti.

Žiadame Vás o odstránenie zakázaných príbytkov a zakázaného táborenia na lesných pozemkoch mimo vyznačených miest v katastrálnych územiach Richnava a Kluknava v okrese Gelnica v lehote do 60 pracovných dní.

PRÍLOHA: Mapové zobrazenie zakázaného táborenia na lesných pozemkoch

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava 57

Štefan Šuster, predseda
Vladimír Brutovský, člen výboru
Pavol Kurilla, člen výboru
Jozef Čarnoký, člen výboru
Ján Vaščák, člen výboru
Pavol Ondáš, člen výboru
Ľubomír Lovás, člen výboru

NA VEDOMIE
Minister vnútra SR

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.