Programové tézy Most - Híd

Upravíme vzťah k pozemkom, na ktorých stoja osady SOS (sociálne odkázané spoločenstvá) do majetku obce a podporíme prísun investícií do základnej infraštruktúry (kanalizácia, vodovody, elektrické rozvody, cesty).