Praktiky politických nominantov (Richard Sulík: "Za svojimi nominantmi si stojíme" alias politické krytie)

Igor Matovič, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

VEC
Praktiky politických nominantov – podnet

Vážený pán poslanec!

V Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010-2014 sa Vláda SR zaväzuje, že navrhne spôsob vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom v rámci sociálne vylúčených spoločenstiev a podporí investície do základnej infraštruktúry.

Na lesných pozemkoch vo vlastníctve Spoločných urbárskych lesov Richnava, pozemkového spoločenstva, spravovaných štátnym podnikom Lesy SR, protizákonne táborí v nelegálnych príbytkoch vyše 1 800 ľudí. Okrem nelegálnych príbytkov je v priestore tábora aj nelegálna panelová cesta, osvetlenie cesty, rigol z betónových dielcov, studne a rozvody elektriny. Tento pretrvávajúci stav bráni urbárnikom prevziať a pokojne užívať  svoj majetok, preto podali príslušným orgánom štátnej správy, prokuratúry a policajného zboru oznámenia o konkrétnych priestupkoch, správnych deliktoch a trestných činoch vzťahujúcich sa k protizákonnému táboreniu.

Štátni úradníci, dosadení politickými stranami, však o priestupkoch a správnych deliktoch nekonajú, odvolávajúc sa na politickú direktívu o „vysporiadaní vlastníckych práv k pozemkom“. Protizákonné konanie týchto úradníkov je kryté orgánmi prokuratúry a polície, ktoré nedôsledne prešetrujú trestné oznámenia urbárnikov.

Urbárnici majú záujem poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení sociálnej situácie nelegálne táboriacich ľudí, trvajú však na dodržiavaní zákona aj vtedy, keď je v rozpore s politickými direktívami.

V prílohe Vám posielame Sťažnosť proti uzneseniu policajného zboru o odmietnutí trestného oznámenia. V prípade, že máte záujem na odstránení protizákonného konania politických nominantov, poskytneme Vám všetky súvisiace informácie a dokumenty, ktoré máme k dispozícii.

S úctou

Ján Grinvalský, hovorca Iniciatívy na odstránenie nelegálneho tábora na pozemkoch vo vlastníctve pozemkového spoločenstva Spoločné urbárske lesy Richnava

PRÍLOHA
Sťažnosť proti uzneseniu policajného zboru o odmietnutí trestného oznámenia

 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.