Na krídlach fantázie

Minirozhovor. Starosta Richnavy Vladimír Pokuta pre HN: Gadžovia sa nás chcú zbaviť

http://prilohy.hnonline.sk/c1-52362250-minirozhovor-starosta-richnavy-vladimir-pokuta-pre-hn-gadzovia-sa-nas-chcu-zbavit

Prečo podľa vás richnavskí Rómovia žijú tak ako žijú?

Po vojne ste nám a Židom všetko vzali, navyše, Richnava ostala vypálená a Rómovia museli utiecť do hôr. Mali tam drevo zadarmo, tak si vytvorili príbytky.

 Ale od vojny uplynulo veľa času a na spôsobe života Rómov sa nič nezmenilo.

Opakujem, vzali ste nám pozemky a do dnešného dňa nevrátili. Nechceme nič iné, len aby ste nám ich dali späť darovacou zmluvou, aby sme mohli žiť s pocitom, že sme naozaj doma, lebo tu sme doma.

 Váš úrad tvoria aj bieli, na ničom sa nedohodnete?

Neviem, oni ma ani neberú ako starostu, lebo vidia, že som na strane ľudí z osady. Najnovšie dali návrh na miestne zastupiteľstvo, odstrániť nelegálny rómsky tábor. Keby na mojom mieste sedela pani starostka Harmanová, tak osada je do dvoch rokov celkom zlikvidovaná.

Ako?

Násilným premiestnením Rómov do útulkov a náhradných ubytovacích zariadení po celom Slovensku, ale s poznámkou, že dočasne. Ja sa pýtam, čo potom? Gadžovia sa nás chcú iba zbaviť.

Asi vám neveria, že sa zmeníte.

Ale jasné, že je to tak, ale poviem vám, za sedem mesiacov, čo vediem úrad, prichádzajú ponuky na verejnoprospešné práce, kde by som vždy mohol piatich, šiestich Rómov zamestnať, ale bieli poslanci sú zásadne proti. Je to škoda, lebo sú tu aj výzvy, zapájať sa do grantových projektov, ale čo z toho, keď Rómovia sú odstrkovaní.

Obraz vašej osady ukazuje, že Rómom tento život vyhovuje.

To sa vám len zdá, akurát si vedeli zvyknúť.

Takže, ak sa im darujú pozemky, začnú sa správať inak?

Aký je starosta, taká je dedina. Medzi Rómami mám rešpekt, čo poviem, to urobia. Neopíjajú sa, nesypú smeti kade tade. Deti chodia do školy a mladí, ktorí sa len tak potĺkajú, začnú pracovať.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.