zťažnosť

zťažnosť 2s.

doručenky k zťažnosti 7.3.2011